South Bohemian Association for Bioeconomy

“Udržitelný rozvoj – to je bioekonomika”

Naší snahou je zajistit trvalou udržitelnost rozvoje regionu za využití tradičních zdrojů spolu s novými technologiemi.

Naše cíle

 • sdružování zájemců o problematiku bioekonomiky a oběhového hospodářství a využívání těchto disciplín v průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a dalších oblastech ekonomiky ve prospěch lidské společnosti a životního prostředí,
 • sledování a podpora výzkumu, vývoje, inovací a zavádění nových technologií souvisejících s bioekonomikou do praxe,
 • zapojení se do aktivit příslušných národních a evropských platforem, spolupráce s národními technologickými platformami, klastry a zastřešujícími organizacemi,
 • zpracování a aktualizace vize rozvoje, strategické výzkumné agendy a implementačního akčního plánu v oblasti bioekonomiky a oběhového hospodářství,
 • výměna zkušeností mezi členy a dalšími odborníky, podpora vztahů mezi vědou, výzkumem, školstvím, průmyslem a zemědělstvím,
 • vytváření zázemí pro cílené zvyšování kvality a odbornosti pracovních sil v oboru, včetně vzdělávání, zajišťování praxí, zahraničních pobytů, tvorby učebních plánů a nových způsobů zvyšování kvalifikace,
 • pořádání vzdělávacích a konferenčních akcí k problematice bioekonomiky a oběhového hospodářství,
 • spolupráce s vědeckými a odbornými institucemi i s výrobci a provozovateli souvisejících technologií v ČR i zahraničí,
 • odborná propagační a publikační činnost pro účely spolku,
 • účast v legislativním a normotvorném procesu dotýkajícím se bioekonomiky a oběhového hospodářství, zvyšování konkurenceschopnosti české společnosti, českého průmyslu a zemědělství, resp. celé Evropské unie.

  Zapojte se do tvorby podnikatelské strategie pro Jihočeský kraj

  Využití biomasy k náhradě tradičních zdrojů energie a surovin.

  • Zhodnocení zdrojů biomasy v regionu
  • Aktivace provozů založených na nových technologiích, kde zdrojem bude biomasa využitá k produkci energie, potravinových doplňků a dalších výrobků
  • Získání finanční prostředků na vytvoření nového bioekonomického klastru v regionu
  • Bioekonomická strategie pro Jihočeský kraj

  Jsme součástí projektu POWER4BIO.

  Cílem projektu je podpořit evropské regiony ve snaze maximalizovat využití lokálních zdrojů biomasy.